Twój koszyk
ilość: 0
wartość: 0,00 zł

Regulamin

REGULAMIN
 
 1. Zakupów w sklepie \"DAFI\" mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat - po uzyskaniu zgody rodziców lub prawnych opiekunów; zwane dalej Kupującym.
 2. Wszystkie ceny w sklepie \" DAFI \" są cenami brutto, wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 3. Akceptowana forma zapłaty - przedpłata na konto Sprzedawcy
 4. Do przesyłki dołączony jest dowód zakupu - faktura VAT.
 5. Zamówienia realizowane są zazwyczaj w ciągu 72h.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie  możliwość odmowy zrealizowania zamówienia, które budzi jego wątpliwości, jest niemożliwe do potwierdzenia lub wpłata na konto jest niezgodna z wartością dokonanego zamówienia.
 7. Do czasu dostarczenia przesyłki nie wlicza się dni wolnych od pracy u Sprzedawcy (soboty, niedziele i święta) oraz dni wolnych od pracy u przewoźnika.
 8. Sprzedawca nie odpowiada za utrudnienia i opóźnienia w dostawie towaru nie wynikłe z jego winy, w tym wynikające z winy przewoźnika, bądź nieobecności Nabywcy lub jego przedstawiciela upoważnionego do odbioru przesyłki
 9. O ile Nabywca nie zaznaczy inaczej towar wysyłany jest na adres podany w formularzu danych osobowych. W przypadku, kiedy dostawa ma zostać wykonana pod inny adres Nabywca jest zobowiązany poinformować o tym Sprzedawcę drogą elektroniczną lub telefoniczną najpóźniej w dniu dokonania zakupu.
 10. Wszystkie oferowane przez Sprzedawcę produkty są fabrycznie nowe.
 11. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 12. Każdy klient sklepu Dafi FORMASTER, może odstąpić od zawartej umowy kupna sprzedaży, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.). W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty
 13. Każda osoba, która dokona zakupu w Sklepie wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji handlowych w celach rejestracyjnych i handlowych, na adres elektroniczny, którego jest użytkownikiem (lub na inny adres...) oraz przetwarzanie go przez Formaster S.A. ul. Fabryczna 24, 25-818, NIP: 959-01-22-245, i przekazywanie go innym podmiotom na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. i przepisach Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażając zgodę użytkownik posiada prawo do wglądu swoich danych oraz ich edycji.
 14. W przypadku reklamacji Kupujący przekazuje reklamowany produkt osobiście, pocztą lub kurierem na własny koszt do firmy FORMASTER SA. Jeśli reklamacja okaże się zasadna, Kupującemu zostaną zwrócone koszty przesyłki reklamowanych produktów. Wymagane będzie wówczas okazanie potwierdzenia nadania lub innego potwierdzenia kosztów wysyłki. W sytuacji, gdy reklamacja zostanie uznana przez Sprzedawcę, Kupujący otrzyma nowy towar tego samego gatunku i w ilości, jaka została zareklamowana
 15. Reklamacje dotyczące niezgodności dostawy z fakturą lub zamówieniem oraz dotyczące uszkodzeń w transporcie muszą być zgłoszone najpóźniej w momencie odbioru towarów. W przypadku reklamacji dostawy realizowanej za pośrednictwem spedytora, Nabywca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem przedstawiciela firmy spedycyjnej i powiadomić o tym Sprzedawcę. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.
 16. Z postępowania reklamacyjnego wykluczane będą produkty noszące ślady niewłaściwego użytkowania lub nie właściwie zapakowane przez Kupującego.
 17. Promocje i rabaty związane z sklepem www.sklep.dafi.pl nie łączą się ze sobą
 18. Złożenie zamówienia przez kupującego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu